Högpresterande säljteam

Släpp loss potentialen med
Sales Organization Survey - SOS

Högpresterande säljteam
SOS är ett verktyg som tar pulsen på er säljorganisation baserat på input från säljkåren. SOS tolkar enkätsvaren automatiskt och ger er resultaten i realtid så ni kan driva en positiv förändring.

SOS är ett verktyg som tar pulsen på er säljorganisation baserat på input från säljkåren. SOS tolkar enkätsvaren automatiskt och ger er resultaten i realtid så ni kan driva en positiv förändring.

Bedöm ert nuläge

Ta reda på hur väl ni fungerar som säljorganisation genom att fråga era säljare.

Engagera alla

Oavsett om det är det enskilda säljteamet eller om det är hela organisationen, så får man perfekt inblick i hur de arbetar, baserat på alla säljarnas input.

Benchmark mot best practice

Jämför era resultat mot branschindex i vår benchmarking databas.

Upptäck era styrkor och era förbättringsområden

SOS visar vilka områden där man arbetar bra och de områden där utvecklingspotential finns, och ger värdefulla tips för att bli ännu bättre.

Följ teamets utveckling

Man kan enkelt se hur teamet utvecklas över tiden, och man kan göra det ofta. Man får göra obegränsat antal undersökningar under abonnemangstiden.

Prisvärt

Abonnemangsavgiften är endast 39 SEK per månad och användare.

Se den här korta demon

SOS tar temperaturen på hur man arbetar inom nio områden som är centrala vid ledning och styrning av säljorganisationer. Se den här sammanfattningen av fördelarna med SOS för er organisation och hur resultaten presenteras.

Vad de säger om SOS

Med SOS verktyget har vi en perfekt överblick att våra 50 affärsenheter arbetar på rätt sätt när de leder sina säljare. Och varje affärsenhet får dessutom ett utmärkt verktyg för hur de kan förbättra sig, vilket vi också mäter ett par gånger per år.
sq-sample1
Jonas Carlsson
VP and Head of Sales, ÅF Industry
Vi har långa och goda erfarenheter av metodiken. Med Sales Organization Survey kommer vi kunna utveckla vår säljorganisation ytterligare på ett mycket effektivt sätt.
sq-sample1
Per-Anders Ekström
CEO, Expand International
Jag önskar att jag hade haft ett verktyg som detta när jag ledde en säljorganisation på mer är 200 säljare. Det oerhört tillfredsställande att kunna erbjuda detta till alla våra kunder idag!
sq-sample1
Erik Skog
Founding Partner, Sahlgren & Skog

Assess

Ta reda på hur väl ni fungerar som säljorganisation genom att fråga era säljare.

Analyze

SOS ger klarhet i var ni har förbättringsmöjligheter, och ger värdefulla tips på hur ni kan nå er fulla potential.

Action

Jämför hur väl ni presterar jämfört med SOS beprövade best-practice modell och sätt benchmarks för framtiden.