Hur det fungerar

Efter att ha skapat ett konto är processen för att göra mätningar över tiden följande:

  • Lägg till användare
  • Starta enkäten
  • Se och analysera resultaten
  • Etablera handlingsplaner
  • Följ er utveckling över tiden

Lägg till användare

Användare inkluderar både enkätmedverkande och personer som enbart ska se resultaten.

Importera från Excel

Det enklaste sättet att lägga till en lista an användare är genom import från Excel via en mall som innehåller namn, e-post, språkpreferens, team-struktur (för nedbrytning av resultat), och typ av användare (enkätmedverkande eller inte).

Exempel: Excel importfil med en team-struktur för business_area and region.

Hantera individuellt

Efter import - eller redan från början - kan användare också hanteras individuellt (lägga till, redigera, radera):

Det rekommenderas att alla användare – enkätmedverkande och övriga – får tillgång till applikationen genom individuella användarkonton, men det är upp till er utsedde administratör för applikationen att hantera tilldelning av användarkonton. OBS: Om er organisation använder Microsoft Azure Active Directory (AD), kan SOS konfigureras till att autentisera användare direkt mot ert Azure AD.

Starta enkäten

Välj deltagare

Baserat på de personer ni har importerat eller har i databsen, välj de personer som ska deltaga i denna enkät.

Sätt datum

När en ny enkät skapas så bestämmer ni datum för start, slut, och publicering:

Standardperioden för att ha en enkät öppen är två veckor, men ni kan enkelt välja annan tidsperiod som passar (i exemplet ovan är perioden 12 dagar).

Påminnelser och svarsfrekvenser

SOS skickar automatiskt ut påminnelser, enligt en förbestämt schema, till alla de som inte har fullföljt enkäten. Under enkäten kan du kan enkelt följa upp svarsfrekvensen i applikationen.

Av integritetsskäl och eftersom syftet är att få öppenhjärtig feedback om hur ni arbetar på säljteam-nivå, synliggörs inte säljarnas individuella svar.

Se och analysera resultaten

Så fort enkäten är stängd, genereras resultaten. Nu kan ni se hur väl er organisation presterar inom de nio områden som SOS-modellen täcker.

Här kan ni se resultaten från organisationen som helhet, där ni också kan borra ner mer detaljerat på varje enskilt säljteam. För varje nivå ni borrar ner, får ni en executive summary med resultat och förbättringsförslag.

Ni kan enkelt jämföra era resultat med andra:

  • SOS benchmarking databas, där hundratals anonymiserade säljorganisationer finns.

  • Internt, mellan säljteamen i er organisation

I tillägg kan ni ser öppna kommentarer som säljare har lämnat (anonymt) under varje prestationsområde, såväl som vilka aktivitetsnivåer som varje säljteam har.

Analysexempel

Exempel 1: Sammanfattande analys

Exempel 2: En dimension

Exempel 3: Individuell fråga

Etablera handlingsplaner

När säljteamen har reflekterat över sina resultat och hur de arbetar, bör de bestämma vad de nu behöver förändra. Denna handlingsplan kan lagras i verktyget, eller separat.

Följ er utveckling över tiden

Efter några månader kan ni göra en ny enkät och se om ni har förbättrat er. Ni kan göra så många enkäter ni vill under abonnemangstiden.