Priser

SOS är en rullande 12-månaders abonnemangstjänst som faktureras i förskott baserat på antalet användare. Med "användare" avses dels enkätdeltagare, dels användare som enbart använder applikationens funktionalitet i övrigt, t ex resultatanalys, aktivitetsplan, och administration.

Ytterligare användare kan läggas till när som helst under året, dessa faktureras då på pro-rata basis för återstoden av abonnemangsperioden.

Prisvärt

Priset för SOS abonnemangstjänst är 39 SEK per användare per månad, med ett minimiantal på 5 användare. Fri prövoperiod i två månader (för upp till 30 användare).

39 SEK
Obegränsat antal undersökningar Undersökningsresultat i realtid Multidimensionell resultatanalys Jämförelser med bransch och över tid Åtgärdsfokuserade råd och tips Fri prövoperiod 2 månader

Beräkna abonnemangsavgiften

Antal användare Välj antal från listan:

eller

Kostnaden för
X användare är
Y SEK per år