Tjänstens villkor

Villkoren för användning av SOS styrs av Användarvillkoren vilka innehåller bilagor som behandlar Servicevillkor, Användningspolicy, Integritetspolicy, och Data- och Säkerhetspolicy. Användarvillkoren accepteras av kunden i samband med att kundkontot skapas.

Användarvillkor

Personuppgifter (GDPR)

Utöver acceptans av Användingsvillkoren så ingår Sahlgren & Skog även ett Personuppgiftsbiträdesavtal med kunden i enlighet med EU-lagen "General Data Protection Regulation" ("GDPR").